Blog Image

Coaching & Kurs

Kurs og Coaching for Bedrifter, Leder(e), Team og enkeltpersoner.


NÅ er NETTCOACHING tilgjengelig. Les mer under emnet: Coaching
Mail: post@skartland.no Bestill time her: Booking

Mestring

Bedrift/Næringsliv, Coaching, Mental Trening, Mestring Posted on ons, april 26, 2023 14:11

DU KAN!

Hva tenker du på med ordet Mestring?

Er det «noe» du ønsker at du kunne ha gjordt? men våger ikke sette i gang? Eller?

«Det meste sitter i hodet» Vi har kanskje en sperre som hindrer å komme i gang? Ønsker du at sperren var borte? Du kan bli kvitt den!

En slik sperre er som en sikkerhetsventil, brems eller bom. Den vil beskytte deg mot en fare som kanskje ikke er reell? Vi har nedarvet begrensinger og lært begrensinger og sier kanskje «det kan jeg ikke» Det klarer jeg ikke» Det liker jeg ikke» osv.

NLP og TLT coaching med teknikker fra «Creating Your Future» hjelper deg å løsne «håndbrekket».

Jeg kjøpte seilbåt – uten å ha seilt før. Nå seiler jeg.

Jeg hadde ikke seilt på havet, NÅ gjør jeg det.

Jeg trodde jeg måtte jobbe til jeg var 70… Jeg sluttet da jeg var 65.. (NÅ tar jeg oppdrag når det passer!)

Du har kanskje eksempler selv på situasjoner som tu «trodde» du ikke mestret, men likevel gjorde du det. og Det er fantastisk.

Send PM om du vil vite mer eller ha litt hjelp.

NÅ har jeg coachingkontor på min seilbåt som f.t. stasjoneres i Stavanger, eller via nett-coaching

Ønsker du å bli med på Teambuilding eller mestrings-trening sammen med flere? da passer det fint på «Min Båt»

Ta kontakt for avtale.

Du kan!Samtaleterapi

SamtaleTerapi Posted on søn, mai 17, 2015 22:27

Samtaleterapi.

Hva er det?

Det er en terapiform der du gjennom samtale og terapi selv løser det som du syns er problematisk i ditt liv.

En time varer vanligvis 45 minutt. Noen syns at det er greit med en dobbeltime. Noen ganger bare den ene dobbeltimen, andre ønsker flere timer overtid. Det er ditt behov og dine ønsker om endringer som er i sentrum for samtalen. CYF- Creating Your future – er en coaching teknikk utviklet av en av verdens ledende innen anvendt psykologi – Tad James. Han har også utviklet TLT- Time Line Therapy – teknikkene, som i test viser seg å være suverene i det på fjerne negative emosjoner som kommer fra hendelser i fortiden. Å fjerne stress og negative tanker. Jeg er en av veldig få i Scandinavia som er sertifisert etter The Time Line Therapy Association sine retningslinjer. Om denne teknikken har jeg lagt ut forskningsresultat lenger nede på siden. NLP – Neuro Linguistic Programming – er grunnlæren om hvordan hjernen lærer og skaper holdninger, tar vare på minnene og hvordan den bearbeider minner. herunder negative påvirkninger. NLP inneholder en del enkle teknikker for å endre mange ting på en enkel måte.

Jeg er sertifisert til NLP Master Coach, TLT Master practitioner og CYF-coaching.

Etter Tad James sertifieringer.

Felles for disse teknikkene er at vi gjennom samtale løser det du synes er vanskelig, og deretter kan du på en enklere måte få coaching-hjelp til å nå dine mål på en fortreffelig måte.

Ønsker du en 30 minutt samtale uten forpliktelser – gratis? ta kontakt for avtale.

En samtaleterapi-time koster f.t. kr 500,-.

Jeg har kionbtor i Kyrkjebakken 2 på Klepp. Inngeng v bokstova og Clip styling.

Velkommen.

Kåre SkartlandFrykt og Fobia

Metaprogrammer og Adferd Posted on tir, oktober 29, 2013 11:37

Frykt og Fobia er vår verste fiende.

Men vi kan gjøre noe med det.

Når vi kjenner på Frykt så kan det kategoriseres som en negativ følelse. Det samme kan vi si om Fobia. Fobi kommer av Frykt. Frykt kommer av en negativ erfaring, enten selvopplevd eller tillært ved at noen har advart oss i god mening? eller virkelig advart fordi de selv har opplevd det som farlig og skapt frykt.
Frykten eller årsaken til frykten kan være flyktig eller sterk alt etter hvordan den er opplevd tidligere. Den er lagret i vårt ubevisste sinn og påvirker sterkt våre avgjørelser for hvordan vi skal reagere og «mene» i fremtiden.
Frykt kan hindre oss i å gjøre det som vi virkelig ønsker å gjøre. Livet vårt kan få en dårligere kvalitet fordi vi stadig går rundt og frykter for forskjellige ting. Frykt er også årsaken til negativt stress. Frykt for å ikke strekke tll? Frykt for hva andre syns om meg? Frykt for heis eller mindre rom eller andre steder? Når frykten er blitt sterk nok til at den plager oss riktig mye så kaller vi det vel for Fobi?
Frykt driver oss til å oppsøke virkemidler som hemmer fryktfølelsen. Drugs og piller legebesøk og overforbruk av medikament som tilsynelatende har en god effekt i å fjerne frykten.
Ingen medikament vil dessverre fjerne frykten. de bare bedøver eller minker virkningene av frykten. dvs. frykter du for noen ting kan du med å tilføre hjernen bedøvende medikament likevel i en kort periode overvinne frykten og gjennomføre det som du frykter å gjøre. Ubevisst vil likevel hjernen stritte imot, men den er blitt bedøvet så de signalene er svekket i forhold til lysten til å gjennomføre oppdraget.
I en jobb er det ikke så lurt å ha frykt for andre mennesker dersom du skal jobbe med salg eller forhandlinger. Eller skal du stå foran en forsamling og er livredd av frykt.. Synge en sang eller holde et foredrag.
Frykt er en primitiv innretning som er programmert inn i oss fra skapelsen. Det er en automatisk mekanisme for å beskytte oss som individ og overleve som menneske. Når farene truer oss skal vi kunne fly bort fra faren. Den forårsaker en rekke kjemiske reaksjoner som påvirker hver fiber i kroppen. Å undertrykke fryktfølelsen har vi lært gjennom oppveksten. Vi har ikke lært å fjerne årsaken til frykten men undertrykke den.

Å fjerne selve fryktfølelsen i forhold til påvirkninger kan du bare gjøre selv inni ditt eget hode. Det nytter ikke hva andre sier eller mener for deg om dette. du må selv endre det inni ditt hode. Hvordan kan dette gå? finnes det noen løsning som gjør det mulig?
JA
Det er forsket veldig mye på dette fra mange hold. Den som er kommet nermest en enkel løsning er nok Dr Tad James (USA) som har utviklet Time Line Therapy ™ til en behandlingsform som er effektiv, rask og uten smerte uten medikamenter.
Time Line Therapy (TLT) kan læres. Mange psykologer og leger tar i dag dette som en tilleggsutdannelse, andre fornekter den som «for enkel» . Selv har jeg tatt TLT utdanningen av den eneste norske sertifiserte trainer som er direkte sertifisert av Dr Tad James.
Teknikken er utviklet gjennom de siste 25 årene og fikk et gjennombrudd for ca 6 år siden.
TLT undervises i flere nivå. Practitioner er grunnkunnskaper so gjør at du selv gjennom kurs og trening kan oppnå god effekt på deg selv og bli kjent med teknikkene. Neste nivå er Master Practitioner der du blir trenet i å hjelpe andre mennesker med teknikken.
Tredje nivå er CYF_ Creating Your Future som er en mønskterbeskyttet Coaching teknikk der NLP (Neuro Linguistic Programming er basic og TLT er bakt sammen i et verktøy som er enormt virkningsfullt i å bli kvitt ting fra fortiden som hindrer deg i å nå ditt mål, og preparerer deg for å komme videre mot ditt definerte mål.

Jeg har tatt utdanningen NLP Master Coach. med Coachingteknikken CYF.
av eneste norske instruktør og trainers trainer, direkte sertifisert av Tad James.
I utdanningen er inkludert NLP Master Practitioner og TLT Master practitioner.

Har du ønske om å bli kvitt noen av dine frykter slik at du kan sette deg dine ønskede mål uten å kjenne på noen frykt? og starte på din vei til ditt mål uten frykt? bare med en glede for at du uten hindringer kan arbeide på din vei?
Da er du velkommen til å oppleve den frigjørende kraften det er i å bli kvitt din frykt.
Fobi eller hvilken som helst negativ følelse som du plages av.

Kåre Skartland

Skartland NLP Coaching & kurs
4352 Klepp

97775816
post@skartland.no
www.skartland.noNeste »