CYF –eller: skap deg din framtid – slik som du ønsker at den skal være.

CYF er utviklet av Tad James, som også har utviklet TLT (Time Line Therapy) -et coaching verktøy som er enestående virkningsfullt til å hjelpe mennesker å bli fri fra negative emosjonelle følelser knyttet til hendelser i fortiden, Begrensende beslutninger, begrensende troer og å Skape din framtid. (Create Your future).

Tad James har i en årrekke arbeidet med NLP og TLT. Det var behov for et bedre Coaching-verktøy som var fleksibelt og anvendelig på flere områder. Hans krav til verktøyet var at det skulle overgå eller matche det beste av de verktøy som allerede fantes. Da utviklet han CYF, som han har patent rettigheter på, og jeg er så heldig å ha tatt min Coach utdanning av en godkjent Trainer (bare en godkjent i Scandinavia) for Certified NLP Master Coach med CYF.)

Du kan sjekke kravspec. til denne utdanningen på www.abnlp.com

CYF tar i bruk både NLP og TLT i tillegg er det flere prosesser som brukes av Coachen for å hjelpe mennesker å oppnå det som de ønsker for seg og sitt liv.

I tillegg er der verktøy som skreddersydd for å coache ledelse og leder i bedrifter.

Min teori om å jobbe med Coaching for privatpersoner er:

All vår adferd er på grunn av vår hukommelse. De hendelser og beslutninger som er sterkest i minnet er de hendelser som påvirker vår adferd mest.

Hendelser knyttet til sterke negative emosjonelle følelser er de hendelser som blir vektlagt sterkest i det ubevisste, og som har størst betydning for våre beslutninger oghandlinger.

For å kunne coache mennesker i nåtid og framtid, vil man oppnå best resultat dersom fortiden blir ryddet opp i. De sterke negative emosjonelle følelsene må elinineres/fjernes, ellers vil de fortsette å prege vår utvikling ubevisst og bevisst. Når emosjonene er borte sitter vi igjen med en læring av hendelsen. Denne læringen vil vi bruke i framtiden når beslutninger skal tas. Men da kan vi ta beslutninger uten emosjoner fra fortiden.

Vår hjerne er en forventningsmaskin. Enten beveger vi oss (tilteekkes) mot noe som vil gjøre oss godt, et positivt mål, eller så beveger vi oss bort fra noe negativt for å unngå smerte. Ofte emosjonell smerte.

Hvis vi har sterke emosjonelle negative følelser knyttet til hendelser i fortiden så vil de påvirke oss slik at vi alltid i alle beslutninger, ubevisst, vil gjøre alt som står i vår makt til å unngå samme emosjonelle smerte. Dette tapper oss for energi og fysisk utmattelse kan bli resultatet.

Md TLT kan vi fjerne de sterke emosjonelle følelsene fra fortiden enkelt og raskt, uten at du føler ubehag, og du får en ny læring fra hendelsen. Denne læringen vil være meget positiv å ta med seg inn i fremtiden. Situasjonen snur seg fra å hele tiden streve etter å unngå ting vil du kunne strekke deg framover og arbeide mot et mål med ny energi.

Det frigjøres enormt mye energi når en negativ emosjon fjernes. Det er omtrent som om du tidligere har kjørt bil med bensintilførselen strupet til et knappenålshull. Nå er det full åpning, og du vil kjenne det både psykisk og fysisk. Ting som før virket helt umulig blir nå en naturlig del av deg. Kan ikke forklares men må erfares.

Jeg mener at teknikken i CYF er fremragende god. Vi kan jobbe med coaching av fremtid så mye vi orker, men endringer går veldig sent dersom ikke fortiden er ryddet i. Derfor er CYF et av de aller beste verktøy totalt sett, men det krever at du behersker både NLP, TLT og CYF. Det er egentlig ett verktøy når det blir satt sammen.

Bruker du f.eks. bare NLP er det som å levere inn bilen til reparasjon pga. lite kraft på hjulene, til en som er spesialist på girkasse og kardang. Men det egentlig er motoren som har en liten feiljustering. En spesialist på motorer vil finne feilen der med en gang og reparere den. Er han samtidig ekspert på resten av drivkjeden, girkasse, overføringer, kardang, hjullager, bremser, felger, dekk, veigrep… Da har han mye bedre forutsetninger til å få full effekt på bilen.

Når kraftkilden og drivverk er reparert – satt tilbake til orginal innstillinger betyr det mindre hvordan karosseriet, innredning og farge ser ut. Energien og farten er det.

Fordi det er mye forvirring om uttrykket Coaching velger jeg å bruke ordene Samtale-terapi når jeg arbeider med enkeltpersoner. For det er det det er. NLP og TLT er ikke noe Hokus Pokus greier. Det er en utprøvd samtale teknikk som virker direkte på det ubevisste sinn, utviklet av noen av verdens ledende psykologer, gjordt tilgjengelig for egnede personer som kan ta utdanningen og få sertifisering til å utøve coachingen. Får du tilbud om terapi eller coaching av noen som vil hjelpe deg, spør etter sertifisering.

Jeg er sertifisert av og medlem i: ABNLP (American Board of NLP) og TLTA (Time Line Therapy Association) og The Coaching Division of The American Board of NLP.

Ha en fortreffelig dag.

Skulle du ønske en coaching