Blog Image

Coaching & Kurs

Kurs og Coaching for Bedrifter, Leder(e), Team og enkeltpersoner.


NÅ er NETTCOACHING tilgjengelig. Les mer under emnet: Coaching
Mail: post@skartland.no Bestill time her: Booking

Frykt og Fobia

Metaprogrammer og Adferd Posted on tir, oktober 29, 2013 11:37

Frykt og Fobia er vår verste fiende.

Men vi kan gjøre noe med det.

Når vi kjenner på Frykt så kan det kategoriseres som en negativ følelse. Det samme kan vi si om Fobia. Fobi kommer av Frykt. Frykt kommer av en negativ erfaring, enten selvopplevd eller tillært ved at noen har advart oss i god mening? eller virkelig advart fordi de selv har opplevd det som farlig og skapt frykt.
Frykten eller årsaken til frykten kan være flyktig eller sterk alt etter hvordan den er opplevd tidligere. Den er lagret i vårt ubevisste sinn og påvirker sterkt våre avgjørelser for hvordan vi skal reagere og «mene» i fremtiden.
Frykt kan hindre oss i å gjøre det som vi virkelig ønsker å gjøre. Livet vårt kan få en dårligere kvalitet fordi vi stadig går rundt og frykter for forskjellige ting. Frykt er også årsaken til negativt stress. Frykt for å ikke strekke tll? Frykt for hva andre syns om meg? Frykt for heis eller mindre rom eller andre steder? Når frykten er blitt sterk nok til at den plager oss riktig mye så kaller vi det vel for Fobi?
Frykt driver oss til å oppsøke virkemidler som hemmer fryktfølelsen. Drugs og piller legebesøk og overforbruk av medikament som tilsynelatende har en god effekt i å fjerne frykten.
Ingen medikament vil dessverre fjerne frykten. de bare bedøver eller minker virkningene av frykten. dvs. frykter du for noen ting kan du med å tilføre hjernen bedøvende medikament likevel i en kort periode overvinne frykten og gjennomføre det som du frykter å gjøre. Ubevisst vil likevel hjernen stritte imot, men den er blitt bedøvet så de signalene er svekket i forhold til lysten til å gjennomføre oppdraget.
I en jobb er det ikke så lurt å ha frykt for andre mennesker dersom du skal jobbe med salg eller forhandlinger. Eller skal du stå foran en forsamling og er livredd av frykt.. Synge en sang eller holde et foredrag.
Frykt er en primitiv innretning som er programmert inn i oss fra skapelsen. Det er en automatisk mekanisme for å beskytte oss som individ og overleve som menneske. Når farene truer oss skal vi kunne fly bort fra faren. Den forårsaker en rekke kjemiske reaksjoner som påvirker hver fiber i kroppen. Å undertrykke fryktfølelsen har vi lært gjennom oppveksten. Vi har ikke lært å fjerne årsaken til frykten men undertrykke den.

Å fjerne selve fryktfølelsen i forhold til påvirkninger kan du bare gjøre selv inni ditt eget hode. Det nytter ikke hva andre sier eller mener for deg om dette. du må selv endre det inni ditt hode. Hvordan kan dette gå? finnes det noen løsning som gjør det mulig?
JA
Det er forsket veldig mye på dette fra mange hold. Den som er kommet nermest en enkel løsning er nok Dr Tad James (USA) som har utviklet Time Line Therapy ™ til en behandlingsform som er effektiv, rask og uten smerte uten medikamenter.
Time Line Therapy (TLT) kan læres. Mange psykologer og leger tar i dag dette som en tilleggsutdannelse, andre fornekter den som «for enkel» . Selv har jeg tatt TLT utdanningen av den eneste norske sertifiserte trainer som er direkte sertifisert av Dr Tad James.
Teknikken er utviklet gjennom de siste 25 årene og fikk et gjennombrudd for ca 6 år siden.
TLT undervises i flere nivå. Practitioner er grunnkunnskaper so gjør at du selv gjennom kurs og trening kan oppnå god effekt på deg selv og bli kjent med teknikkene. Neste nivå er Master Practitioner der du blir trenet i å hjelpe andre mennesker med teknikken.
Tredje nivå er CYF_ Creating Your Future som er en mønskterbeskyttet Coaching teknikk der NLP (Neuro Linguistic Programming er basic og TLT er bakt sammen i et verktøy som er enormt virkningsfullt i å bli kvitt ting fra fortiden som hindrer deg i å nå ditt mål, og preparerer deg for å komme videre mot ditt definerte mål.

Jeg har tatt utdanningen NLP Master Coach. med Coachingteknikken CYF.
av eneste norske instruktør og trainers trainer, direkte sertifisert av Tad James.
I utdanningen er inkludert NLP Master Practitioner og TLT Master practitioner.

Har du ønske om å bli kvitt noen av dine frykter slik at du kan sette deg dine ønskede mål uten å kjenne på noen frykt? og starte på din vei til ditt mål uten frykt? bare med en glede for at du uten hindringer kan arbeide på din vei?
Da er du velkommen til å oppleve den frigjørende kraften det er i å bli kvitt din frykt.
Fobi eller hvilken som helst negativ følelse som du plages av.

Kåre Skartland

Skartland NLP Coaching & kurs
4352 Klepp

97775816
post@skartland.no
www.skartland.noMetaprogrammer innledning

Metaprogrammer og Adferd Posted on ons, november 09, 2011 21:45

Metaprogrammer:

Metaprogrammer er nøkkelen til den måten som en person bearbeider informasjon på. Metaprogrammer er sterke indre programmer som er med på å avgjøre hva vi skal være oppmerksomme på. Vi generaliserer, forvrenger, sletter og pakker sammen informasjonsbiter fordi informasjonsstrømmen er sp stor og vår bevisste del har bare kapasitet til å behandle en begrenset mengde informasjon samtidig – for øieblikekt. Imidlertid blir all informasjonen lagret i det ubevisste del av vår hjerne, men altså deler av den blir fortrengt etter et spesielt mønster somer innatbeidet, innlært – programmert. Disse programmene er forskjellige i fra menneske til menneske. Disse programmene kalles for metaprogrammer.

—————————————————————————————–

Når man snakker til en gruppe med mennesker kan man lett se forskjellige reaksjoner.

Er det jeg som sier ting forskjellig som gjør at mennesker reagerer forskjellig? eller ligger det noe annet bak?

Man kan fortelle en morsom historie (syns den er morsom selv), noen ler så de griner, mens andre synes ikke noe om den. Hvorfor?

Vi kan gjerne stille oss det spørsmålet, hvorfor reagerer mennesker så forskjelligt på det samme budskapet?

Hvorfor ser en person et glass som halvtomt og en annen som halvfullt?

Her er en nøkkel:

Hvis vi henvender oss til en person i den riktige tone på den riktige måte så kan man utrette alt.

Hvis man møter med en forkjært tone så skjærer det seg totalt.

Det mest inspirerende budskap og den mest insiktsfulle tanke og den mest insiktsfulle kritikk er fullstendig meningsløs dersom det ikke blir forstått både intelektuelt og følelsesmessig av den person som det er rettet på. Begge deler er avvgjørende, ikke kun for personlig innflytelse, men også for mange av de mest omfattede spørsmål som vi er stillet overfor kollektivt.

Hvis du vil bli en mester i overtalelsens kunst og fremdragende til å kommunisere, både ditt professionelle og personlige liv, så skal du vite hvordan du slår an den riktige tonen.

Veien til dette går gjennom METAPROGRAMMER.

Metaprogrammer er nøkkelen til hvordan en person bearbeider informasjonen.

Det er snakk om sterke indre mønstre som er med på å avgjøre hvordan en person danner sine indre representasjoner og dirigerer sin adferd.

Metaprogrammer er indre programmer vi bruker til å avgjøre hva vi skal være oppmerksomme på. Vi forvrenger, sletter og pakker informajsjonen sammen, fordi den vår bevisste hjernedel kun kan klare å være seg bevisst et bestemt lite antall informasjonspakker samtidig.

Vår hjerne bearbeider informasjonen nesten som en computer. Den tar en enorm mengde informasjon og lagrer den i et mønster, som er meningsfullt for akkurat den personen. En computer kan ikke fungere uten den softwaren som gir struktur til utførelsen av bestemte oppgaver. Metaprogrammene har en nesten lik funkjon i hjernen vår.

De forsyner oss med den struktur som styrer oppmerksomheten og det vi tar ut av våre opplevelser, samt den retning som det fører oss i.

De gir oss grunnlaget for om vi bestemmer oss for at noe er interessant og noe annet er kjedelig.

For å kunne kommunisere med en computer må man kjenne til dens software. For å kunne kommunisere effektivt med en person, er man nødt til å forstå hans Metaprogrammer.

Mennesker har adferdsmønster, på samme måte som de har mønstre for hvordan de organiserer deres erfaring med tanke på å frembringe denne adferd. Kun ved å forstå disse mentale mønstre kan man forvente å få sitt budskap igjennom. Enten det dreier seg om å få noen til å kjøpe en bil, kjole, eller til å forstå at du virkelig elsker ham/henne. Selv om situasjonen kan være forskjellig, så finnes der en gjennomgående struktur i den måte mennesker forstår tingene på og deres tenkemåte.

De forskjellige metaprogrammer hovedgrupper beskrives senere.