Heisann. Det går nesten ikke en uke uten at jeg får en Epost inn hvor det snakkes varmt om HR. og at «alle satser på HR» .. Ja, gjør egentlig «Alle » det? og hva er egentlig HR?

HR er forkortelsen for Human Resourses – Menneskelige Ressurser.

Bokstavelig talt er det fint at bedriftene satser på HR.. at det fremdeles er plass til mennesker i bedriftene. Selv om produksjon blir sldri så mye automatisert og teknologisert så må det være noen som TENKER og tar beslutninger ut fra menneskelige vurderinger.

Hvordan tar mennesker beslutninger? er de bedre og mere treffsikre enn en maskin?

Der er mange fordeler med en maskin. Den blir aldri trøtt, kan lære av sine feil, og kalkulerer et resultat ut fra den sansynligheten som den er programmert til eller har lært seg selv ved prøve og feile teknikk. Meget elegant, men maskinmessig. Maskinen mangler den HUMANE delen.. Det som gjør mennesker til en unik skapning. Det som gjør at vi kan ta en risiko, en kalkulert sjangse og lykkes.. eller feile. Noen kan gjøre mange feil, men gir adri opp. har de da ikke lært noe? eller har de lært at det som jeg prøvde på sist var feil så nå er der færre muligheter til å tape nest gang?

Maskinen har ikke «hjerte». følelser for hvordan andre mennesker reagerer når de på en eller annen måte mottar beskjeder, enten det er tilbakemelding fra en maskin eller et annet menneske. Noen tenker automatisk på hva et Menneske er verdt, HC (Human Capital) –det er nesten det samme, litt mere snevert, men med HR enker vi først og fremst på andre verdier.

Den profesjonelle disiplin og forretningsfunksjon som overvåker en organisasjons menneskelige ressurser kalles human resource management (HRM, eller bare HR).(Wikipedia)

NÅR så mange tilsynelatende stser på Menneskelige Ressurser, og ofte ansetter en egen person eller flere med HR i tittelen, skulle man tro at den jobben de utfører er den samme i alle bedriftene? Men det ser ikke slik ut. Av og til er HR bare en bitte liten del av jobben. og resten av jobben er kanskje en hvilken som helst oppgave, eller mere knyttet til ledelse og lederteam.

Jeg har lenge lurt på hva som er årsaken eller drivkraften/motivasjonen til ledelsen i en bedrift som ansetter en HR-sjef. Ofte er det knyttet en «nyopprettet» til stillingsannonsen, noe som skulle tyde på at her har bedriften ikke tenkt på HR tidligere? eller?

En HR sjef eller konsulent har kanskje som oppgave å få mest mulig profit ut av de menneskene som er ansatt i bedriften, uten at det går ut over helse og trivsel.. Er dul leder vil du kanskje protestere på dette.. men. tenk deg litt om. hvorfor vil du ansette en HR person hvis dette ikke var tilfelle? Altså en hårfin balanse mellom ytelse og «break down», vil kanskje være det optimale?

HR-mennesker er «FERSKVARE» . Etter ansettelsen har de stor glød og vil gjennomføre mange ideer som er til fordel for et sprudlende arbeidsmiljø, og dersom bedriften har ressurser nok så vil antakelig HR personen leve godt en tid. Men hva skjer når HR personen blir mere varm i trøya og kommer inn i lederteamet og dens profit-tanke? Hvor lenge varer entisiasmen for å ta vare på HELE MENNESKET? når motgangstider kommer? når styret forlanger mer overskudd eller moderselskapet rasler med sablene og krever profit eller salg?

JEG mener at en HR person uansett vil være et stort pluss for en bedrift. Det å ha en person som har HR i sin stillingsinstruks vil uansett ansvarliggjøre HUMAN ansvaret og det å ta vare på medarbeiderne. MEN hvilken kompetanse har egentlig en HR person?

Hvem er det som tar denne utdanningen? hvilken annen utdanning har de og hvilke egenskaper har de til å vurdere menneskelige sider i enhver situasjon?

NÅR JEG tilbyr mine Coch-tjenester til bedrifter så blir det et supplement til HR personen. HR personen blir en viktig brikke i gjennomføringen av tiltak som bygger godt arbeidsmiljø og utvikliing av de ansatte. Det vil være av stor betydning at ledelsen forstår at en HR person er en allround-person og ikke en spesialist i alle H-saker. Det vil nok være av stor betydning for en bedrift at en utenforstående person kommer inn i mange saker og deltar som en sparringpartner i prosessene.

LEIER DU EN COACH til oppdrag i bedriften så har han bare ansvar for den spesifikke oppgaven innenfor de rammer som er spesifisert i oppdraget. Han kan derfor tenke friere og komme med mange spørsmål som kanskje ellers ikke ville bli luftet. En NLP Master Coach er utdannet og trenet til å få fram det beste i alle mennesker og vise hvordan det kan brukes til beste for bedriften. Dersom noen sliter, kan han (hvis personer vil selv) hjelpe med å fri fra det osm er problem og et frigis energi og fremdrift for personen. Team kan settes sammen og coaches til å få en unik samspill i oppgaveløsningene for bedriften. Dette vil også utgjøre et stort pluss til familieliv og fritid. Hele livet henger sammen. Trives man ikke på jobb eller sliter der så forplanter det seg til hjemmefronten og motsatt. Jeg kan vanskelig forestille meg at en HR person kan bidra med så veldig mye på hjemmefronten og Coache en ansatt på personlige problem, Det finnes kanskje Coacher som er utdannet til det, men bruker de for mye tid på hjemmeroten så blir det fort stagnasjon på jobb fronten.

Kanskje det ville være enfordel at en bedrift abonnerte på x antall timer hos en proffesionell coach? slik at den som hadde behov for hjelp kunne ringe og få hjelp ganske fort? I stedet for å stå i helsekø? eller slite med problemer som han ikke vil dra inn i bedriftens personale?