Frykt og Fobia er vår verste fiende.

Men vi kan gjøre noe med det.

Når vi kjenner på Frykt så kan det kategoriseres som en negativ følelse. Det samme kan vi si om Fobia. Fobi kommer av Frykt. Frykt kommer av en negativ erfaring, enten selvopplevd eller tillært ved at noen har advart oss i god mening? eller virkelig advart fordi de selv har opplevd det som farlig og skapt frykt.
Frykten eller årsaken til frykten kan være flyktig eller sterk alt etter hvordan den er opplevd tidligere. Den er lagret i vårt ubevisste sinn og påvirker sterkt våre avgjørelser for hvordan vi skal reagere og «mene» i fremtiden.
Frykt kan hindre oss i å gjøre det som vi virkelig ønsker å gjøre. Livet vårt kan få en dårligere kvalitet fordi vi stadig går rundt og frykter for forskjellige ting. Frykt er også årsaken til negativt stress. Frykt for å ikke strekke tll? Frykt for hva andre syns om meg? Frykt for heis eller mindre rom eller andre steder? Når frykten er blitt sterk nok til at den plager oss riktig mye så kaller vi det vel for Fobi?
Frykt driver oss til å oppsøke virkemidler som hemmer fryktfølelsen. Drugs og piller legebesøk og overforbruk av medikament som tilsynelatende har en god effekt i å fjerne frykten.
Ingen medikament vil dessverre fjerne frykten. de bare bedøver eller minker virkningene av frykten. dvs. frykter du for noen ting kan du med å tilføre hjernen bedøvende medikament likevel i en kort periode overvinne frykten og gjennomføre det som du frykter å gjøre. Ubevisst vil likevel hjernen stritte imot, men den er blitt bedøvet så de signalene er svekket i forhold til lysten til å gjennomføre oppdraget.
I en jobb er det ikke så lurt å ha frykt for andre mennesker dersom du skal jobbe med salg eller forhandlinger. Eller skal du stå foran en forsamling og er livredd av frykt.. Synge en sang eller holde et foredrag.
Frykt er en primitiv innretning som er programmert inn i oss fra skapelsen. Det er en automatisk mekanisme for å beskytte oss som individ og overleve som menneske. Når farene truer oss skal vi kunne fly bort fra faren. Den forårsaker en rekke kjemiske reaksjoner som påvirker hver fiber i kroppen. Å undertrykke fryktfølelsen har vi lært gjennom oppveksten. Vi har ikke lært å fjerne årsaken til frykten men undertrykke den.

Å fjerne selve fryktfølelsen i forhold til påvirkninger kan du bare gjøre selv inni ditt eget hode. Det nytter ikke hva andre sier eller mener for deg om dette. du må selv endre det inni ditt hode. Hvordan kan dette gå? finnes det noen løsning som gjør det mulig?
JA
Det er forsket veldig mye på dette fra mange hold. Den som er kommet nermest en enkel løsning er nok Dr Tad James (USA) som har utviklet Time Line Therapy ™ til en behandlingsform som er effektiv, rask og uten smerte uten medikamenter.
Time Line Therapy (TLT) kan læres. Mange psykologer og leger tar i dag dette som en tilleggsutdannelse, andre fornekter den som «for enkel» . Selv har jeg tatt TLT utdanningen av den eneste norske sertifiserte trainer som er direkte sertifisert av Dr Tad James.
Teknikken er utviklet gjennom de siste 25 årene og fikk et gjennombrudd for ca 6 år siden.
TLT undervises i flere nivå. Practitioner er grunnkunnskaper so gjør at du selv gjennom kurs og trening kan oppnå god effekt på deg selv og bli kjent med teknikkene. Neste nivå er Master Practitioner der du blir trenet i å hjelpe andre mennesker med teknikken.
Tredje nivå er CYF_ Creating Your Future som er en mønskterbeskyttet Coaching teknikk der NLP (Neuro Linguistic Programming er basic og TLT er bakt sammen i et verktøy som er enormt virkningsfullt i å bli kvitt ting fra fortiden som hindrer deg i å nå ditt mål, og preparerer deg for å komme videre mot ditt definerte mål.

Jeg har tatt utdanningen NLP Master Coach. med Coachingteknikken CYF.
av eneste norske instruktør og trainers trainer, direkte sertifisert av Tad James.
I utdanningen er inkludert NLP Master Practitioner og TLT Master practitioner.

Har du ønske om å bli kvitt noen av dine frykter slik at du kan sette deg dine ønskede mål uten å kjenne på noen frykt? og starte på din vei til ditt mål uten frykt? bare med en glede for at du uten hindringer kan arbeide på din vei?
Da er du velkommen til å oppleve den frigjørende kraften det er i å bli kvitt din frykt.
Fobi eller hvilken som helst negativ følelse som du plages av.

Kåre Skartland

Skartland NLP Coaching & kurs
4352 Klepp

97775816
post@skartland.no
www.skartland.no