Blog Image

Coaching & Kurs

Kurs og Coaching for Bedrifter, Leder(e), Team og enkeltpersoner.


NÅ er NETTCOACHING tilgjengelig. Les mer under emnet: Coaching
Mail: post@skartland.no Bestill time her: Booking

Coaching for Bedrift og Ledere

Annet, Bedrift/Næringsliv, Coaching, Kilder, Kontaktfasen (Rapport), Strategi, Suksess, TLT, Hva er det?, Uncategorised Posted on lør, desember 07, 2019 13:33

Hva skal til for at du eller din bedrift skal nå nye høyder?
Vi vet alle at ett oljet smurt og tilpasset maskineri går så det suser. Jeg vil overføre det til Dagens moderne ledere og tilbyr min kompetase og erfaring til deg for at du skal få en enda bedre dag med ny motivasjon, visjon og tydeligere vei mot målene.
Jeg tilbyr personlig coaching av Leder, Coaching og kurs av Lederteam, motivasjonstrening og PMT (Personal Mental Training).
Jeg kan også bistå i vanskelige personal-samtaler og coache dine ferdigheter til å bli en ener.
Ta kontakt for en hyggelig Coaching/kurs-prat:
97775816 post@skartland.no

Jeg tilbyr Coaching og kurs hos deg eller på «Min Båt» i StavangerTLT og Stress

TLT, Hva er det? Posted on tir, mai 12, 2015 20:23

STRESS og Time Line Therapy.

Jeg får ofte spørsmål om hva jeg jobber med som Coach, hva er TLT og hva er NLP osv. og hva kan det gjøre. Jeg har nå i noen år praktisert mine Coach ferdigheter med mange kunder, og har etter hvert oppdaget den fantastiske virkningen som TLT har på mennesker som sliter med negative emosjoner – følelser knyttet til hendelser i fortiden, og stress, nedstemthet, tristhet, sorg, dårlig samvittighet mm.

Jeg er glad for å kunne si at jeg er sertifisert og trenet i et verktøy som viser seg å ha utmerkede resultater på nevnte problemer, og jeg vil nedenfor vise til en forskningsrapport foretatt av Av Dr Kamarul Zaman Ahmad Senior Lecturer
Fakultet for Business & Regnskap University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia se http://www.drkamphd.com/

Jeg er selv utdannet innen Økonomi, Ledelse, Administrasjon, Markedsføring, IT-systemer ++ og har jobbet innen administrasjon og ledelse nesten hele livet. Di siste årene har jeg tatt sertifisering som NLP Master Coach med coachingteknikken Creating Your Future, som er Tad James sin versjon av NLP Master Coach utdannignen. I tillegg har jeg sertifiseringen Time Line Therapy master Practitioner. Min sertifiseringer er tatt ved NLPCN.no i Bergen av Sertifisert skole med sertifisertinger som Trainers Trainer fra Tad James. Og mine sertifiseringer er stadfestet av The American Board of NLP og Time Line Therapy Association (utstedt av Tad James, the creator of TLT) Slik er jeg en av veldig få mennesker i Scandinavia som har fått anledning til å ta denne kombinasjonen av sertifiseringer.

TLT er ikke hypnose. Jeg har valgt å kalle det for Samtaleterapi, der du selv utfører selve prosessen med å fjerne de negative følelsene, etter instruksjoner fra meg. Det er ikke noe HokusPokus, men en teknikk som er utviklet av verdens fremste forskere innen dette faget, og utviklet over de siste 30 årene til å bli et meget solid verktøy.

I testen nedenfor viser man til effekten i det å fjerne stress, noe som TLT viser seg meget effektivt til.

Du er velkommen til å ta kontakt for nermere forklaringer eller bestille en time. SMS til 97775816.

————————————————————————————-

Jeg har oversatt forskningsrapporten til Norsk og den er tilgjengelig i sin helhet hvis du ønsker å laste den ned. Send meg en melding så skal jeg oversende den.

Rapporten er overveldende i sitt resultat når det gjelder Time Line Therapy ™ resultater, og jeg vil her bare lime inn litt av resultatene. så kan du lese hele rapproten selv.:

SAMMENDRAG
Effektiviteten av hypnose for å bekjempe stress har blitt godt dokumentert. Imidlertid har det ikke vært rapportert forskning som sammenlignet den relative effekten av hypnose med dissosiative teknikker i Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) og en annen teknikk som kalles Time Line Therapy™. Dette er gjort i eksperimentell forskning ved å involvere 32 testpersoner og 32 personer i fag-kontrollgruppen. Resultater av Ttester viste at med testgruppen, var det betydelige reduksjoner i stressnivå etter behandlingen i forhold til før. Som ventet var det ingen signifikante endringer i kontrollgruppen.

Hypnose:

Den gjennomsnittlige poengsum for deltakerne i testgruppen før de blir undervist de hypnotiske teknikker var 5,56. Den gjennomsnittlige poengsum under prosessen var 3,53. T-test viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå. Deltakerne rapporterte å være veldig avslappet under progressiv avslapning og mentale bilder oppgaver. Den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne etter hypnose var 3.06. T-tester viste at det var ingen signifikante forskjeller i mål under, sammenlignet med etter den hypnotiske induksjon, noe som indikerer at de avslappende effekten av hypnose fortsatte å jobbe selv etter deltakerne kom ut av transe.

NLP:

Den gjennomsnittlige poengsum for deltakerne i testgruppen før de blir undervist NLP dissosiasjon teknikken var 7,72. Grunnen til at denne stillingen var høy var sannsynligvis fordi deltakerne fikk beskjed om å hente inn en opplevelse i minnet først og så gi en poengsum for intensiteten av følelser. Deretter ble de lærte dissosiativ teknikk. Den gjennomsnittlige poengsum når det gjelder intensitet av følelser etter å gjøre den dissosiative teknikken var 3,25. T-tester viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå.

TLT

I forhold til TLT, den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne for sinne før de blir undervist teknikken var 6. Den gjennomsnittlige poengsum etter var 1,28.

T-tester viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå. 25 av de 32 deltakerne klarte å fjerne alt av sitt sinne fra sin fortid i løpet av tjue minutter – noen var i stand til å gjøre det i mindre enn ti minutter. Syv av deltakerne var ikke i stand til å fjerne sinne helt fra sin fortid i TLT gruppe induksjon, selv for dem alle var reduksjonen betydelig.

I forhold til TLT, den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne for tristhet før de blir undervist teknikken var 6,5. Den gjennomsnittlige poengsum etter var 1,72.

T-tester viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå. 23 av de 32 deltakerne klarte å fjerne all sin tristhet fra sin fortid i løpet av tjue minutters prosess – noen var i stand til å gjøre det i mindre enn ti minutter. Imidlertid var de gjenværende ni deltakerne ikke er i stand til å fjerne tristhet helt fra sin fortid i TLT gruppe induksjon, selv om, for dem alle var reduksjonen betydelig.

Tabell 3:

Test gruppe sammenligning av score:
Første måling tatt før inngrepet
Måling tatt under prosedyren
Måling tatt innen fem minutter etter behandlingen

hypnose 5,56 3,53 3.06

NLP 7,72 Ingen måling tatt 3,25

TLT – Anger 6 Ingen måling tatt 1,28

TLT – Tristhet 6.5 Ingen måling tatt 1,72

Sammenligning av de forskjellige teknikker, kan det sees at den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne etter behandlingen, var lavere for TLT sammenlignet med hypnose og NLP. Faktisk, James og Woodsmall (1988) foreskriver at i TLT, er negative følelser blittv helt fjernet fra fortiden. Som nevnt tidligere, mange av deltakerne var i stand til å fjerne sitt sinne og tristhet helt fra fortiden. For resten, var de ikke i stand til å gjøre det. En oppfølgingsgruppe ble undersøkt (intervjuet ) på disse menneskene, og den vanligste årsaken sitert var at de foretrekker en en-mot-én økt snarere enn en gruppe induksjon og at det er en stor begivenhet som de ikke er i stand til å løse. (i grupper)

Som forventet ble det ingen vesentlige endringer i resultatet av kontrollgruppen registrert.Nytt eller gammelt nytt?

TLT, Hva er det? Posted on man, september 24, 2012 21:24

Hei! endelig tilbake i bloggen, etter en liten pause. En dag ble jeg spurt: «hva er så det nye som du prediker om i TLT (Time Line Therapy) ?

Javell? Æ, Nytt? Ja, er det noe spesielt med TLT? som vi ikke har visst før?

For å ta litt historie: så er det almen kjent at mennesker har en innebygget kronologisk registrering av alle hendelser fra fødsel eller tidligere og til NÅ. Hvordan vi lagrer hendelsene er nok litt forskjellog fra menneske til menneske, men kronologi gjør at vi kan sammenligne det som å henge opp alle hendelsene på en lang snor som løper fra de første hendelsene dine ble registrert, til NÅ og videre inn i framtiden hvor du vil henge opp opplevelsene lå «løpende bånd» Denne oppdagelsen gjorde psykiatere allerede på slutten av 1800 tallet. så det er ikke noe nytt.

Det er heller ikke noe nytt at de hendelse som har sterke emosjoner knyttet til seg eller selve hendelsene er både klarere og mere detaljerte når de fremkalles.

Og det er opplest og vedtatt at vi tar beslutninger NÅ og i framtiden basert på vår opplevelse og analyse av hendelser i fortiden.

Da vil altså hendelser med sterke emosjoner ha sterkest innvirkning på våre nye beslutninger og avgjørelser for vår framtid. OG de emosjoner som påvirker oss mest er faktisk de negative.

Det kan være at siden det ubeviste sinn, som tar vare på all læring og hukommelse, har som høyeste funksjon : å ta vare på og forsvare vårt legeme mot angrep utenfra, Er spesielt var for det negative..? Det er jo logisk?

Derfor vil lagrede negativer av samme art forsterke hverandre inntil apati mot akurat den hendelsen er et faktum. Det er ikke negativt men det er legemets egen forsvarsmekanisme som virker.

Alt dette var jo kjent da Dr PH Tad James på 80 tallet kom med sin tese om at dersomvi kunne svekke eller fjerne de negative emosjonene fra hendelser i fortiden så ville vi, naturlig nok, ta beslutninger i framtiden basert på en studie av utfordringen uten påvirkning av negativiteter fra fortiden.? fremdeles meget logisk.

Tad James utarbeidet så en prosedyre for hvordan vi enkelt kunne fjerne alle negative emosjoner fra hendelser i fortiden. Gjennom sin kunnskap om, og arbeide med, NLP kunne han utvikle et skript som kommuniserer direkte med det ubevisste sinn og som arbeider veldig raskt.

Intil for få år siden var det vanlig å bruke hans metode å bearbeide negative emosjoner ved å gå tilbake på tidslinjen til man fann den første hendelsen med den aktelle følelsen.

Hvordan det virket kjenner jeg ikke godt nok til, for jeg har bare lært den nye metoden. Det er jo vanlig at når en ny metode blir oppdaget og den er mer effektiv en den gamle så slutter man å undervise i den gamle.. Og det har Tad James gjort.

NÅ er teknikken slik at vi må gå foran den aller første hendelsen, over tidslinjen, utenfor sleve hendelsene slik at man ikke blir berørt av emosjonen. Når man så kommer foran den første hendelsen så har man ikke den aktuelle emosjonen. for den var ikke opplevd enda.. Da kan man bearbeide den første hendelsen (det ubevisste sinnet som lagrer alt vet nøyaktig hvilken hendelse det var) >OG når den første hendelsen blir behandlet uten negative emosjoner, da får man en annen læring av hendelsen. Den læringen vil forandre alle etterfølgende hendelser slik at emosjonene blir borte. Fordi emosjonene i alle etterfølgende hendelser er basert på emosjonen i den første hendelsen og de bare forsterkes etter hvor mange lignende hendelser med samme emosjoner man har opplevd.

En del av teknikken til Tad James er at man ikke skal gå inn i selve emosjonene under behandlingen. Det gjør denne behandlingsformen helt smertefri. Man fremkaller ikke de smertefulle emosjoner, og coachen trenger egentlig ikke å vite hva selve hendelsene går ut på, bare hvordan/hvilken følelse (n) var.

Når man behandler den første hendelsen først tar det bare sekunder før alle de etterfølgende hendelser er renset for emosjonen og kunden har fått en ny læring.

Dette, at man skulle starte før den første hendelsen.. er det som revolusjonerer TLT til et meget effektivt verktøy til å behandle alle negative emosjoner som et mennesker skulle ha. På smme måte kan man meget enkelt også fjerne leler endre tidligere negative beslutninger som er tatt og som kunden opplever står i veien for en v idere utvikling som han ønsker seg.

Dette kalles for begrensende beslutninger..

OK

Hvordan vil det så virke for en person som lenge har strevd med å komme videre i livet men følt at det var vanskelig, alt står stille og går i det gamle sporet. Vanskelig å komme ut av det gamle for å oppnå det som han ønsker..

Når personen har gjennomgått coaching med TLT og NLP kan det meget godt tenkes at kunden ser på fremtiden på en annen måte og får lyst til å utforske sitt nye territorium?

I tilfelle kunden syns det er passende er det mulig å bruke Coachens CYF (Create Your Future) verktøy for å hjelpe kunden å strukturere og gjøre framtiden akurat slik som kunden måtte ønske. Det kan selvsagt hende at kunden endrer sin holdning til mange spørsmål og får en ny energi og ny læring som ballast slik at fremtidsmålene stadig kommer nermere.

Bieffekter:

Dersom kunden har hatt psykosomatiske lidelser som skyldes de negative emosjoner eller negative beslitninger som nå er fjernet, er det all grunn til å tro at de symptomene vil forsvinne. ?

Med all antydning og påstand i det siste om alternativenes upålitelighet, synes jeeg at TLT, NLP og CYF-Coaching er et meget godt alternativ for å hjelpe mennesker som ønsker å gjøre noe med sitt liv. Det eneste risiko man skulle ha i en slik behandling er at det ikke skulle virke av en eller annen grunn?? Det som vi vet er at dette er kraftige verktøy som er utprøvd av noen av verdens nålevende godt utdannede innen psykiatri, og tilbakemeldinger og rapporter fra tusener med mennesker som er blitt hjulpet.

Jeg har selv under utdanningen vert gjennom alle de verktøy som jeg benytter for mine kunder. Vi har trenet med hverandre og kjent at dette virker forbløffende godt. De kunder som jeg hittil har vert så heldig å få hjelpe, har gitt meg så positiv tilbakemelding at jeg ønsker å satse på Coachingen i fremtiden.

Dette er for bra til at jeg kan ha det for meg selv. Ønsker du å vite mere om TLT er det bare å ta kontakt. Ønsker du å være min kunde, send en SMS så kontakter jeg deg så snart jeg er ledig.

Kunde? Ja, kanskje ikke det som du forbinder med et langvarig kundeforhold—- for de fleste jeg har hatt som kunde blir hjulpet ganske fort. Noen ganger er det nok med bare ett møte andre ganger to..

Et lengre kundeforhold kan være dersom du ønsker Coaching inn i din fremtid og ønsker en oppfølging over tid, justering eller samtalepartner for din bedrift? Men det tar jeg opp i ett annet emne under CYF Coaching, ganske snart.

Ha en fin dag.

Kåre