Hei! endelig tilbake i bloggen, etter en liten pause. En dag ble jeg spurt: «hva er så det nye som du prediker om i TLT (Time Line Therapy) ?

Javell? Æ, Nytt? Ja, er det noe spesielt med TLT? som vi ikke har visst før?

For å ta litt historie: så er det almen kjent at mennesker har en innebygget kronologisk registrering av alle hendelser fra fødsel eller tidligere og til NÅ. Hvordan vi lagrer hendelsene er nok litt forskjellog fra menneske til menneske, men kronologi gjør at vi kan sammenligne det som å henge opp alle hendelsene på en lang snor som løper fra de første hendelsene dine ble registrert, til NÅ og videre inn i framtiden hvor du vil henge opp opplevelsene lå «løpende bånd» Denne oppdagelsen gjorde psykiatere allerede på slutten av 1800 tallet. så det er ikke noe nytt.

Det er heller ikke noe nytt at de hendelse som har sterke emosjoner knyttet til seg eller selve hendelsene er både klarere og mere detaljerte når de fremkalles.

Og det er opplest og vedtatt at vi tar beslutninger NÅ og i framtiden basert på vår opplevelse og analyse av hendelser i fortiden.

Da vil altså hendelser med sterke emosjoner ha sterkest innvirkning på våre nye beslutninger og avgjørelser for vår framtid. OG de emosjoner som påvirker oss mest er faktisk de negative.

Det kan være at siden det ubeviste sinn, som tar vare på all læring og hukommelse, har som høyeste funksjon : å ta vare på og forsvare vårt legeme mot angrep utenfra, Er spesielt var for det negative..? Det er jo logisk?

Derfor vil lagrede negativer av samme art forsterke hverandre inntil apati mot akurat den hendelsen er et faktum. Det er ikke negativt men det er legemets egen forsvarsmekanisme som virker.

Alt dette var jo kjent da Dr PH Tad James på 80 tallet kom med sin tese om at dersomvi kunne svekke eller fjerne de negative emosjonene fra hendelser i fortiden så ville vi, naturlig nok, ta beslutninger i framtiden basert på en studie av utfordringen uten påvirkning av negativiteter fra fortiden.? fremdeles meget logisk.

Tad James utarbeidet så en prosedyre for hvordan vi enkelt kunne fjerne alle negative emosjoner fra hendelser i fortiden. Gjennom sin kunnskap om, og arbeide med, NLP kunne han utvikle et skript som kommuniserer direkte med det ubevisste sinn og som arbeider veldig raskt.

Intil for få år siden var det vanlig å bruke hans metode å bearbeide negative emosjoner ved å gå tilbake på tidslinjen til man fann den første hendelsen med den aktelle følelsen.

Hvordan det virket kjenner jeg ikke godt nok til, for jeg har bare lært den nye metoden. Det er jo vanlig at når en ny metode blir oppdaget og den er mer effektiv en den gamle så slutter man å undervise i den gamle.. Og det har Tad James gjort.

NÅ er teknikken slik at vi må gå foran den aller første hendelsen, over tidslinjen, utenfor sleve hendelsene slik at man ikke blir berørt av emosjonen. Når man så kommer foran den første hendelsen så har man ikke den aktuelle emosjonen. for den var ikke opplevd enda.. Da kan man bearbeide den første hendelsen (det ubevisste sinnet som lagrer alt vet nøyaktig hvilken hendelse det var) >OG når den første hendelsen blir behandlet uten negative emosjoner, da får man en annen læring av hendelsen. Den læringen vil forandre alle etterfølgende hendelser slik at emosjonene blir borte. Fordi emosjonene i alle etterfølgende hendelser er basert på emosjonen i den første hendelsen og de bare forsterkes etter hvor mange lignende hendelser med samme emosjoner man har opplevd.

En del av teknikken til Tad James er at man ikke skal gå inn i selve emosjonene under behandlingen. Det gjør denne behandlingsformen helt smertefri. Man fremkaller ikke de smertefulle emosjoner, og coachen trenger egentlig ikke å vite hva selve hendelsene går ut på, bare hvordan/hvilken følelse (n) var.

Når man behandler den første hendelsen først tar det bare sekunder før alle de etterfølgende hendelser er renset for emosjonen og kunden har fått en ny læring.

Dette, at man skulle starte før den første hendelsen.. er det som revolusjonerer TLT til et meget effektivt verktøy til å behandle alle negative emosjoner som et mennesker skulle ha. På smme måte kan man meget enkelt også fjerne leler endre tidligere negative beslutninger som er tatt og som kunden opplever står i veien for en v idere utvikling som han ønsker seg.

Dette kalles for begrensende beslutninger..

OK

Hvordan vil det så virke for en person som lenge har strevd med å komme videre i livet men følt at det var vanskelig, alt står stille og går i det gamle sporet. Vanskelig å komme ut av det gamle for å oppnå det som han ønsker..

Når personen har gjennomgått coaching med TLT og NLP kan det meget godt tenkes at kunden ser på fremtiden på en annen måte og får lyst til å utforske sitt nye territorium?

I tilfelle kunden syns det er passende er det mulig å bruke Coachens CYF (Create Your Future) verktøy for å hjelpe kunden å strukturere og gjøre framtiden akurat slik som kunden måtte ønske. Det kan selvsagt hende at kunden endrer sin holdning til mange spørsmål og får en ny energi og ny læring som ballast slik at fremtidsmålene stadig kommer nermere.

Bieffekter:

Dersom kunden har hatt psykosomatiske lidelser som skyldes de negative emosjoner eller negative beslitninger som nå er fjernet, er det all grunn til å tro at de symptomene vil forsvinne. ?

Med all antydning og påstand i det siste om alternativenes upålitelighet, synes jeeg at TLT, NLP og CYF-Coaching er et meget godt alternativ for å hjelpe mennesker som ønsker å gjøre noe med sitt liv. Det eneste risiko man skulle ha i en slik behandling er at det ikke skulle virke av en eller annen grunn?? Det som vi vet er at dette er kraftige verktøy som er utprøvd av noen av verdens nålevende godt utdannede innen psykiatri, og tilbakemeldinger og rapporter fra tusener med mennesker som er blitt hjulpet.

Jeg har selv under utdanningen vert gjennom alle de verktøy som jeg benytter for mine kunder. Vi har trenet med hverandre og kjent at dette virker forbløffende godt. De kunder som jeg hittil har vert så heldig å få hjelpe, har gitt meg så positiv tilbakemelding at jeg ønsker å satse på Coachingen i fremtiden.

Dette er for bra til at jeg kan ha det for meg selv. Ønsker du å vite mere om TLT er det bare å ta kontakt. Ønsker du å være min kunde, send en SMS så kontakter jeg deg så snart jeg er ledig.

Kunde? Ja, kanskje ikke det som du forbinder med et langvarig kundeforhold—- for de fleste jeg har hatt som kunde blir hjulpet ganske fort. Noen ganger er det nok med bare ett møte andre ganger to..

Et lengre kundeforhold kan være dersom du ønsker Coaching inn i din fremtid og ønsker en oppfølging over tid, justering eller samtalepartner for din bedrift? Men det tar jeg opp i ett annet emne under CYF Coaching, ganske snart.

Ha en fin dag.

Kåre