STRESS og Time Line Therapy.

Jeg får ofte spørsmål om hva jeg jobber med som Coach, hva er TLT og hva er NLP osv. og hva kan det gjøre. Jeg har nå i noen år praktisert mine Coach ferdigheter med mange kunder, og har etter hvert oppdaget den fantastiske virkningen som TLT har på mennesker som sliter med negative emosjoner – følelser knyttet til hendelser i fortiden, og stress, nedstemthet, tristhet, sorg, dårlig samvittighet mm.

Jeg er glad for å kunne si at jeg er sertifisert og trenet i et verktøy som viser seg å ha utmerkede resultater på nevnte problemer, og jeg vil nedenfor vise til en forskningsrapport foretatt av Av Dr Kamarul Zaman Ahmad Senior Lecturer
Fakultet for Business & Regnskap University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia se http://www.drkamphd.com/

Jeg er selv utdannet innen Økonomi, Ledelse, Administrasjon, Markedsføring, IT-systemer ++ og har jobbet innen administrasjon og ledelse nesten hele livet. Di siste årene har jeg tatt sertifisering som NLP Master Coach med coachingteknikken Creating Your Future, som er Tad James sin versjon av NLP Master Coach utdannignen. I tillegg har jeg sertifiseringen Time Line Therapy master Practitioner. Min sertifiseringer er tatt ved NLPCN.no i Bergen av Sertifisert skole med sertifisertinger som Trainers Trainer fra Tad James. Og mine sertifiseringer er stadfestet av The American Board of NLP og Time Line Therapy Association (utstedt av Tad James, the creator of TLT) Slik er jeg en av veldig få mennesker i Scandinavia som har fått anledning til å ta denne kombinasjonen av sertifiseringer.

TLT er ikke hypnose. Jeg har valgt å kalle det for Samtaleterapi, der du selv utfører selve prosessen med å fjerne de negative følelsene, etter instruksjoner fra meg. Det er ikke noe HokusPokus, men en teknikk som er utviklet av verdens fremste forskere innen dette faget, og utviklet over de siste 30 årene til å bli et meget solid verktøy.

I testen nedenfor viser man til effekten i det å fjerne stress, noe som TLT viser seg meget effektivt til.

Du er velkommen til å ta kontakt for nermere forklaringer eller bestille en time. SMS til 97775816.

————————————————————————————-

Jeg har oversatt forskningsrapporten til Norsk og den er tilgjengelig i sin helhet hvis du ønsker å laste den ned. Send meg en melding så skal jeg oversende den.

Rapporten er overveldende i sitt resultat når det gjelder Time Line Therapy ™ resultater, og jeg vil her bare lime inn litt av resultatene. så kan du lese hele rapproten selv.:

SAMMENDRAG
Effektiviteten av hypnose for å bekjempe stress har blitt godt dokumentert. Imidlertid har det ikke vært rapportert forskning som sammenlignet den relative effekten av hypnose med dissosiative teknikker i Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) og en annen teknikk som kalles Time Line Therapy™. Dette er gjort i eksperimentell forskning ved å involvere 32 testpersoner og 32 personer i fag-kontrollgruppen. Resultater av Ttester viste at med testgruppen, var det betydelige reduksjoner i stressnivå etter behandlingen i forhold til før. Som ventet var det ingen signifikante endringer i kontrollgruppen.

Hypnose:

Den gjennomsnittlige poengsum for deltakerne i testgruppen før de blir undervist de hypnotiske teknikker var 5,56. Den gjennomsnittlige poengsum under prosessen var 3,53. T-test viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå. Deltakerne rapporterte å være veldig avslappet under progressiv avslapning og mentale bilder oppgaver. Den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne etter hypnose var 3.06. T-tester viste at det var ingen signifikante forskjeller i mål under, sammenlignet med etter den hypnotiske induksjon, noe som indikerer at de avslappende effekten av hypnose fortsatte å jobbe selv etter deltakerne kom ut av transe.

NLP:

Den gjennomsnittlige poengsum for deltakerne i testgruppen før de blir undervist NLP dissosiasjon teknikken var 7,72. Grunnen til at denne stillingen var høy var sannsynligvis fordi deltakerne fikk beskjed om å hente inn en opplevelse i minnet først og så gi en poengsum for intensiteten av følelser. Deretter ble de lærte dissosiativ teknikk. Den gjennomsnittlige poengsum når det gjelder intensitet av følelser etter å gjøre den dissosiative teknikken var 3,25. T-tester viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå.

TLT

I forhold til TLT, den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne for sinne før de blir undervist teknikken var 6. Den gjennomsnittlige poengsum etter var 1,28.

T-tester viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå. 25 av de 32 deltakerne klarte å fjerne alt av sitt sinne fra sin fortid i løpet av tjue minutter – noen var i stand til å gjøre det i mindre enn ti minutter. Syv av deltakerne var ikke i stand til å fjerne sinne helt fra sin fortid i TLT gruppe induksjon, selv for dem alle var reduksjonen betydelig.

I forhold til TLT, den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne for tristhet før de blir undervist teknikken var 6,5. Den gjennomsnittlige poengsum etter var 1,72.

T-tester viste at forskjellene var signifikante på 0,01 nivå. 23 av de 32 deltakerne klarte å fjerne all sin tristhet fra sin fortid i løpet av tjue minutters prosess – noen var i stand til å gjøre det i mindre enn ti minutter. Imidlertid var de gjenværende ni deltakerne ikke er i stand til å fjerne tristhet helt fra sin fortid i TLT gruppe induksjon, selv om, for dem alle var reduksjonen betydelig.

Tabell 3:

Test gruppe sammenligning av score:
Første måling tatt før inngrepet
Måling tatt under prosedyren
Måling tatt innen fem minutter etter behandlingen

hypnose 5,56 3,53 3.06

NLP 7,72 Ingen måling tatt 3,25

TLT – Anger 6 Ingen måling tatt 1,28

TLT – Tristhet 6.5 Ingen måling tatt 1,72

Sammenligning av de forskjellige teknikker, kan det sees at den gjennomsnittlige poengsum av deltakerne etter behandlingen, var lavere for TLT sammenlignet med hypnose og NLP. Faktisk, James og Woodsmall (1988) foreskriver at i TLT, er negative følelser blittv helt fjernet fra fortiden. Som nevnt tidligere, mange av deltakerne var i stand til å fjerne sitt sinne og tristhet helt fra fortiden. For resten, var de ikke i stand til å gjøre det. En oppfølgingsgruppe ble undersøkt (intervjuet ) på disse menneskene, og den vanligste årsaken sitert var at de foretrekker en en-mot-én økt snarere enn en gruppe induksjon og at det er en stor begivenhet som de ikke er i stand til å løse. (i grupper)

Som forventet ble det ingen vesentlige endringer i resultatet av kontrollgruppen registrert.