Motivere eller de-motivere?
Hva er det som gjør at mennesker blir motivert? At mennesker kan stå på og yte mer enn max, i år etter år, for en sak? Hva er det som gjør at noen velger å bli i en jobb hele livet og gjøre nesten det samme hver eneste dag? Hva er det som gjør at noen holder sammen i parforhold år etter år, ja livet ut?
Kan det være flere sider av samme sak?

Gjennom ett langt og bra yrkesaktivt liv med over 45 år i jobb, har jeg gjort mange erfaringer. av og til har jeg gjort ting riktig, men også «ikke riktig».
Riktig i forhold til hva? Læreboken eller?
Jeg velger «eller» Du har også helt sikkert gjort deg erfaringer på hva som funker og hva som ikke funker, og erfart at det ikke alltid stemmer med læreboken fra skoletiden.
Verden er i stadig endring, og menneskene også. Arbeidsmiljø og sosiale sammenhenger endres stadig.
Ett av mine store spørsmål har vert: Hvordan kan vi endre oss slik at vi hele tiden høster det beste ut av vår organisasjon? Hvordan kan organisasjonen bli dynamisk og bevege seg mot ett mål som en enhet? og hvorfor skjer det ikke alltid i alle organisasjoner?

Etter at jeg utdannet meg som sertifisert Coach for noen år siden har jeg gjort mange erfaringer og refleksjoner på dette. Særlig kurset «Positiv Psykologi» gav meg mange svar. Jeg hadde for mange år siden fornøyelsen av å jobbe som trener i «selgerutvikling» og ett begrep har særlig festet seg: «en tillitsvekkende fremtoning»
Mange organisasjoner som gjør det bra og har fremgang har nettopp en eller flere av disse «Tillitsvekkende fremtoning» mennesker. De er en drivkraft i miljø og læring. Tør å gå foran og viser vei, drar de andre med seg og gjør arbeidsdagen til en positiv opplevelse for mange. Jeg har opplevd å ha en slik leder, og kjent på motivasjonen det gav.
De siste årene har jeg også jobbet med å utvikle verktøy for å bli en enda bedre motivator, og kunne kjenne dine medarbeidere og hva de motiveres av, slik at du kan bli med på gleden av å oppleve å bli pushet av dine positive medarbeidere til gode resultater og felles team-følelse, At «vi gjør dette sammen» fordi vi liker det, det motiverer oss og det gjør oss glade!.
Vil du oppnå dette i din organisasjon?
Ta kontakt for uforpliktende samtale om hvordan du og din organisasjon kan bli et motivasjons-team av mennesker som bygger hverandre opp til fantastiske dager på jobben.

Kåre Skartland tlf: 97775816, E-Post: post@skartland.no
Melding via Messenger: Skartland
Sertifisert NLP Master Coach
Time Line Therapy (TLT)
Creating Your future CYF)
CEPP (positive psykology)