Læring? I forhold til kommunikasjon.

Vi mennesker er alle forskjellige. Hvis vi skal finne noen felles-nevnere som gjør at vi kan gruppere mennesker etter hvordan de kommuniserer og lærer, kan vi gå til NLP. I NLP skiller vi mellom følgende «kanaler» for læring og kommunikasjon:

Behandler budskap/informasjon i form av:

Visuell bilder, intern eller ekstern, ser eller «ser noe for seg»

Auditiv Lyder, ord, setnings sammensetninger

Kinestetisk Følelser, emosjoner

Auditiv Digital Selvsnakk, hva du sier til deg selv

Innenfor områdene nevnt overfor er det mulig å lage en spesifik beskrivelse av hver kanal ved hjelp av Sub-modaliteter.

Hva kan vi bruke dette til?

I en læresituasjon er det Lærer(e) og elev(er)

Ett menneske som kommuniserer på en av de nevnte kanaler til en gruppe mennesker, og ikke vet noe om, eller tar hensyn til, de forskjellige menneskelige kanaler for læring, vil bare kunne lære fra seg til en tredjedel av elevene. De andre to tredjedeler av elevene må stille spørsmål på sin kanal og få hjelp av medelever som behersker flere kanaler. Ellers skjer der ingen læring.

En leder i en bedrift som skal få med seg sitt team stiller i samme situasjon.

Det er avgjørende viktig at den som skal lære fra seg eller formidle et budskap kjenner til dette og at vedkommen kjenner til hvilken kanal han selv har som hovedpreferanse. Det er mulig å trene seg opp til å «reframe» et budskap så det når inn via alle kanaler.

I kommunikasjon mellom to mennesker er det mulig å tilpasse sin egen kommunikasjon til den andres kanal, så samtalen flyter lett og utvekslingen av informasjon ikke skaper frustrasjon eller negative emosjoner hov noen av partene. Dersom du vet om den andres kanal kan du enkelt tilpasse din egen kanal. Forutsetningen er at du kjenner til noen enkle teknikker for å oppdage den andres kanal og er trenet på å tilpasse din egen kommunikasjon.

Står du overfor en gruppe mennesker har du en større utfordring, men ingen umulig.

Dette kan du lære mere om på kurset «Hører du jeg vinker, og Ser du hva jeg sier»

(mer om læring senere.)