Tanker og veivisere til suksess, hentet fra boken: Ubegrenset Kraft,(Unlimited Power) nøkkelen til personlig suksess, av Anthony Robins.

bearbeidet for norsk av Kåre Skartland

————————————————-

Livet vil gi deg hva du ber om.

Be om et par kroner – og du får et par kroner.

Be om gjennomgripende glede og suksess, og det vil du også få.

Kan du lære å styre dine tilstander og din adferd, kan du forandre alt. Du kan lære hva du skal be om i livet, og være sikker på at du skal få det.

Vi står alle sammen overfor de samme utfordringer, forskjellen ligger i hvordan vi håndterer dem.

Veivisere til Suksess:

1. Du skal lære å håndtere frustrasjon.

Det finnes to slags mennesker, – dem som takler frustrasjon og dem som ville ønske at dem hadde gjordt det.

Forskjellen på den som er økonomisk uavhengig og den som ikke er det, er hvordan de takler frustrasjon. Suksess skaper nemlig nye problemer og frustrasjoner, og hvordan de takles er nøkkelen.

Problemet med å “Tenke over det “ er at når man har tenkt er det ofte for sent å gjøre det man gjerne ville.

NLP forvandler STRESS til MULIGHET.

Stress-taklings teknikk:

a. La deg ikke stresses av bagateller.

b. Husk at det alt sammen er bare bagateller.

Ethvert tilbakeslag kan takles som en erfaring som man kan lære av, og fortstte med å mase på

2. Du må lære å takle avvisning.

Hva er forskjellen på en selger som tjener en kvart million og en som tjener en million i året?

Den vesentligste forskjellen er å lære hvordan man skal takle en avvisning, så frykten for den ikke hindrer en fra å handle. Den beste selger er den som oftest blir avvist. Det er han som kan ta et nei å bruke det sm en spore til å komme videre.

Hva ville du gjøre hvis du visste at det ikke kunne gå galt? Hvordan vile du angripe et salg dersom du visste at du bare kunne få et ja?

Et nei kan skape begrensinger eller muligheter, alt etter hvordan du har programmert deg til å reagere på det. Du kan ta enhver avvisning å gjre tilen mulighet. Jo mer du blir avvist, dess bedre er du, dess mere lærer du, og dess nærmere er du ditt mål.

Hvis du kan lære deg å takle avvisning, vil du lære å oppnå alt det du ønsker deg.

3. Du skal lære å klare økonomisk press.

Den eneste måten man kan unngå økonomisk pres på er å ikke ha noen økonomi.

Det å klare økonomisk press består i at man vet hvordan man skal få og gi, – hvordan man skal tjene penger og spare på dem. Uansett om du eier mye eller lite så skal du håndtere økonomisk press.

tips:

Av din inntekt:

Gi bort 10%

Betal ned gjeld med 10%

Sett av 10% til kapitaloppsparing med sikte på investering.

Da kan du leve av de resterende 70%.

Penger er som med alt annet. Du kan enten få dem til å arbeide for deg eller imot deg…

Lær å tjene, spare og gi penger.

4. Du skal lære å forholde deg til selvtilfredshet

Bekvemmelighe er muligvis en av de mest katastrofale følelser kroppen rår over. Når en person blir for makelig, holder han opp med å vokse, arbeide og å skape verdier.

Ray Kroc (Mc Donalds): Når du er grønn så vokser du, hvis du modnes – så råtner du.

Suksess kan oppfattes som et springbrett til noe større, ellersom noe du kan falle til ro på. Hvis den er et sted du ønsker å hvile på, så er det sansynlig at du ikke har den noe særlig lenge.

Lær deg å vurdere deg selv ut fra dine mål, og ikke ut fra hva dine jevnaldrede synes å foreta seg. Hvorfor? Fordi du alltid kan finne mennesker som kan rettferdiggjøre hva du selv gjør.

Bedøm deg selv ut fra dine mål og ikke fra noe annet.Rolling Thunder: “Tal kun med den beste hensikt” Husk at det vi sender ut kommer tilbake til oss.

Gi alltid mere enn du forventer å få. Livets hemmelighet er å gi!. Du må så dine frø og så gi dem næring til å vokse. Du kan ikke gå fram til et plantebed og si: gi meg noen blomster, gi meg litt frukt… Jorden ville kanskje svare tilbake: Kanskje kjenner du ikke forholdene her, min herre?, Det er ikke den måte det foregår på!.

Suksess kan du betrakte som en prosess, en måte å leve på, en tankevane, en livsstrategi.