Syns du av og til at det skrevne språket av og til er vanskelig å forstå?

Er det tungt å finne meningen i setningene?

I NLP – språket bruker vi ikke alltid korrekt NORSK grammatikk. Det er fordi det ubevisste sinn oppfatter ting på en litt annen måte enn om du sier det riktig gramatikalsk.

Det ubevisste sinn oppfatter ting annerledes, og ved å utelate noen ord eller stokke litt om på setningen så kan vi forsterke budskapet eller svekke det.

Det skrevne budskapet er utarbeidet av en forfatter som har sin egen forståelse av det han produserer ut fra hans egen ubevisste erfaring (læring). Leseren har ikke samme erfaring å sammenligne med, derfor kan det være en utfordring å oppfatte samme meningen av budskapet som forfatteren tenkte å formidle.

Hvis jeg sier setningen: «En Coach kan utgjøre forskjellen»

Hva tenker du da?

Jo ut fra ditt eget behov. Og det er kanskje det jeg ønsker å si, for jeg vet kanskje ikke ditt ubevisste behov, og kanskje vet du det heller ikke selv? Hvis jeg utdyper setgningen så blir det tillagt en mening som er min mening og ikke din.

NLP har et eget emne om avanserte språkmønstre. Det er spesielt interessant i forhold til læring.

Ønsker du tilsendt skjema for å finne din foretrukne kommunikasjonskanal? bestill det her