Neuro Linguistic Programming

Neuro = Hvordan du bruker hjernen din

Linguistic = Verbal og Non-verbal språk som du bruker fo r å organisere dine tanker og kommunisere med andre og med deg selv.

Programming = den enestående måte som du skaper de programmer som bestemmer din oppførsel/handling.

NLP er et effektivt verktøy når det brukes i coaching – sammenheng.

NLP verktøyet kan gi deg svar på hvordan du kan endre dine vaner/uvaner og sette deg i bedre stand til å nå dine mål som du har satt deg.

Coachen hjelper deg å finne fram til dine mål og utvikle din plan for din vei mot målet. I tillegg kan en NLP-sertifisert coach hjelpe deg å endre dine programmer – dersom du ønsker det – så du blir i stand til å nå dine mål raskere og mere presist.

NLP-Coachen bruker teknikker som er utforsket av kjente personer innen Lingvistikk og Psykologi, velprøvd og testet. Coachen bruker kun de beste teknikker av NLP-verktøyet, og disse teknikker har hittil hjulpet tusener på tusener av mennesker over hele verden.

NLP startet i USA og har nå spredt seg til Europa og andre deler av verden. Det er utdannet og sertifisert trenere på høyeste nivå, som har lisens til å drive opplæring av teknikkene og sertifisere personer til å utøve Coaching-yrket med NLP teknikker.

Kåre Skartland har studert og trenet teknikkene ved NLPCN Akademiet i Bergen. Akademiet drives av Anne-Lise Grønvold smo har de beste sertifiseringer både innen NLP, TLT og andre verktøy for effektiv endring. Sjekk hjemmesiden www.nlpcn.no for utdypende oversikt over sertifiseringene.