Komunikasjon er et interessant område som berører alle mennekser hele tiden.

De eneste som ikke kommuniserer puster ikke lengre.

Kommnikasjon kan deles opp i flere emner, som alle er viktige brikker å arbeide med for å utvikle egen ferdighet og dyktighet i å kommunisere. Jeg vil her dele emnet inn i 5 hoved emner:

1. Kontaktfasen (Rapport)

2. Metaprogrammer

3. Adferd

4. Strategier

5. Verdier

Alle fasene er tilstede i en kommunikasjon mellom to eller flere mennesker. For å forstå hverandre bruker vi alle delene, bevisst eller ubevisst. Og ofte ender det i misforståelser og ikke-forståelse. Men det forekommer også at set skjer en god forståelse mellom mennesker, på en slik måte at de tilnermelsesvis klarer å formidle budskapet til hverandre.

Når jeg sier det, er jeg klar over at jeg i denne skriftlige lille noteringen formulerer meg kort og det er fullt ut mulig å oppfatte hva jeg mener ved å bruke alle sanser.

For å hjelpe mennesker å forstå hva som skjer i en kommunikasjon mellom mennesker, og ved enkel trening kunne oppnå minst en dobling av forståelsen, har jeg utviklet kurset:

«Hører du jeg vinker, og Ser du hva jeg sier?»

Beskrivelsen av kurset finner du på min hjemmeside: www.skartland.no

Kurset tar for seg Kontaktfasen som er den viktigste fasen av alle faser.

Får du ikke kontakt med et menneske så skjer det ingen kommunikasjon.

Får du god kontakt med ett menneske så går kommunikasjonen mye lettere.

Kjenner du til de grunnleggende elementene i kommunikasjonen så du kan lese mer enn ordene, vil du få en tydeligere forståelse av den du kommuniserer med og du kan formidle ditt budskap så det oppstår en mye klarere forståelse for ditt eget budskap.

I kontaktfasen skjer det noe som kalles for «Rapport» i NLP språket. Det beskriver hvordan forståelsen i kontaktfasen er. Den kan du trene opp til å gå automatikk i, slik at du alltid, hver gang, oppnår en førsteklasses kontakt og åpning for konstruktiv dialog. Rapport er selve grunnlaget for at det skal foreså en konstruktiv meningsutveksling, samtale.

Kurset sommer også innom hva Metaprogrammer er, hva og hvordan styrer vår adferd/handling. Litt om Strategier – hvordan vi gjør ting. og i siste modulen står Verdier og Verdinivåer sentralt. En test kan gi deg svar på hva som er dine fremste verdier akurat nå, og vi viser hvordan grupper av verdier danner det vi kaller for verdinivå. Det siste vi snakker om er hvordan vi kan kommunisere på tvers av verdinivå-gruppene. Det er ofte der kommunikasjonen møter størst motstand, og det er slik kommunikasjon som krever stor innsikt forå kunne nå fram med et budskap for handling.

Kurset gir et grunnlag for å foreta en god dialog og inspirasjon til å studere andre menneskers kommunikasjon med forskerøyne. Ønsker du å bli flink til å kommunisere er dette et godt grunnlag å starte med.

Vi kan bli ganske flinke i å kommunisere, men der er alltid noe mer å lære som kan gjøre kommunikasjonen enda mere interessant.

Dette passer for absolutt alle.

Jeg har imidlertid bestrebet meg på å tilpasse kurset etter hvilken gruppe mennesker jeg skal holde kurset for.

Enten det er i forskjellige jobbsammenhenger, Organisasjoner, menigheter, ledergrupper, Ledelse-utøvelse, fritid og familie.

Håper at dette virker interessant for deg og inviterer deg ti lå ta kontakt for kurs eller coaching. Informasjonsmøte om kurs eller Coaching er gratis.

Sjekk litt av min CV i høyre marg.

Kåre Skartland