Jeg bruker HELO Smart-armbånd og du kan kjøpe ditt armbånd gjennom min sponsoravtale.

Verdens mest avanserte Helsearmbånd med både automatisk og manuell alarm funksjon.

Brosjyre (engelsk) https://website.worldgn.com/wp-content/uploads/2018/08/brochure_helo_LX-PLUS.pdf

Se en video om hvordan den virker her:

https://youtu.be/e4H7uNqsLDU

Viser armbånd utpakking:

https://youtu.be/mxYxLo10stU